The Pedigree Welsh Pig Society is actively working to conserve, develop and market the Pedigree Welsh Pig as a commercially viable breed. Supported by the Welsh  Government, we offer a range of services and resources to owners, breeders and Society members.

Mae Cymdeithas Moch o Gwehelyth Cymreig yn gweithio'n galed i ddiogelu, datblygu a marchnata Moch Cymreig o Gwehelydd fel brid sy'n hyfyw yn fasnachol. Wedi'n cefnogi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, gallwn gynnig dewis o wasanaethau ac adnoddau i berchnogion, bridwyr ac aelodau o'r Gymdeithas.

Rossette